Artikelen, (korte) blogs, webteksten, projectteksten – ik schrijf teksten in opdracht en redigeer teksten van anderen. Daarbij ligt mijn specialisatie bij het schrijven over kunst. Echter, elke tekst – ongeacht het onderwerp - valt of staat met een goede tekststructuur, begrijpelijke taal en correct taalgebruik. Vanuit dit vertrekpunt vind ik het interessant om de meest uiteenlopende onderwerpen om te zetten in een heldere tekst.

Hieronder vind je een selectie van de teksten die tot nu toe zijn gepubliceerd. Heb je een specifieke tekst die je wil laten schrijven / redigeren of wil je meer informatie over de mogelijkheden? Neem dan contact met mij op.

2022-2024 - Begeleiding schrijven artist statements (Stichting FOTODOK)

Jaarlijks begeleiden van 10 kunstenaars bij het schrijven van een artist statement, als onderdeel van het project ‘Lighthouse’ bij Stichting FOTODOK. Begeleiding door middel van een korte online workshop en individuele feedback op artist statements.

Soort tekst: (redactie) artist statement, informatief, activerend

2022 – Schrijven diverse projectplannen culturele initiatieven (i.s.m. Merel Schrijvers). 

Schrijven van projectplannen voor diverse initiatieven in de culturele sector, in samenwerking met strategisch adviseur en fondsenwerver Merel Schrijvers. O.a. voor subsidie van erfgoedprojecten, muziekoptredens en community-art projecten.

Soort tekst: projectplan, wervend, informatief

2022 - Tentoonstellingstekst 'Wie Mag Jou Naakt Zien?'

Verdiepend tentoonstellingsessay bij de afstudeertentoonstelling ‘Wie Mag Jou Naakt Zien?’ van fotograaf Elsemieke van Essen. Tentoonstelling over de rol van naakt in onze hedendaagse maatschappij.

Soort tekst: essay, informatief, beschouwing, tentoonstellingstekst, onderzoek, activerend

2021 – Nieuwsbrieven onderwijsinstituut WisMon

Schrijven van de maandelijkse nieuwsbrieven voor WisMon - onderwijsinstituut op het gebied van bèta, wetenschap en techniek. Nieuwsbrieven gericht op het aanbod van Innovatief Onderwijs bij WisMon (leermateriaal, trainingen, advies, lesmateriaalontwikkeling) en het online leerportaal Leapo.

Soort tekst: nieuwsbrief, informatief, amuserend, wervend

2021 – ExamenFit, whitepaper formatief evalueren in de wiskundeles

Informatieve en activerende whitepaper met het thema ‘formatief evalueren in de wiskundeles’. Whitepaper waarin theorie rondom formatief evalueren wordt gekoppeld aan een praktische how-to in de wiskundelessen voor het VO.

Soort tekst: whitepaper, informatief, activerend

2021 – redactie websiteteksten Cycle to Cycle

Redactie van teksten voor de website Cycle to Cycle – een website gericht op begeleiding bij natuurlijke (anti)conceptie, intimiteit & seksualiteit.

Soort tekst: (redactie) websitetekst, informatief, wervend

2019 – “Nieuw in de collectie - Shifting Baselines van Maaike Kramer”

Uitgebreide blog over een nieuwe serie werken van kunstenaar Maaike Kramer in de collectie van Business Art Service. De blog is gebaseerd op een atelierbezoek en interview en gaat in op de kunstwerken en de achterliggende betekenis van het werk dat de kunstenaar maakt.

Soort tekst: blog, interviewelementen, informatief, beschouwing, essay, activerend

2019 – “Sculptuur op kantoor leidt tot kunstprijsvraag”

Korte casus over het effect van kunst op kantoor. Blog over hoe kunstwerken in positieve zin veel stof kunnen doen opwaaien in een kantoorsetting en hoe daar in dit geval op ingespeeld werd.

Soort tekst: blog, amuserend, actualiteit

2019 - “Kunst óver de werkvloer op de werkvloer”

Blog over het thema werk/kantoor in de kunsten en de aanwezigheid van kunstwerken met dit thema in de collectie van Business Art Service. Verdiepende informatie met betrekking tot de relatie tussen kunst en het kantoorwezen.

Soort tekst: blog, informatief, amuserend, onderzoek

2019 – “Hoe je goed naar kunst kan kijken ... en er dan veel meer uithaalt”

Informatieve blog over hoe je beter naar kunst kunt kijken, naar aanleiding van een lezing door kunsthistorica Wieteke van Zijl over dit onderwerp in Museum Voorlinden.

Soort tekst: blog, informatief, amuserend, evenementverslag

2018 – “Book Club #16 met Martin Parr - een gevestigde stem en toch kritisch blijven”

Verslaglegging van evenement Book Club van fotografie instelling FOTODOK, waar fotoboeken besproken worden met diens makers. Verslaglegging van de avond - met in het bijzonder een beschouwing van de positie van één van de gasten en bekend documentairefotograaf Martin Parr.

Soort tekst: blog, informatief, amuserend, evenementverslag, beschouwing

2017 - “The Power of the Single Image”

Introducerend essay bij de afstudeertentoonstelling fotografie aan de Koninlijke Acadamie van Beeldende Kunsten Den Haag. Beschouwing van de vraag wat de zeggingskracht van het individuele beeld behelst.

Soort tekst: essay, informatief, beschouwing, tentoonstellingstekst, onderzoek

2017 – “Natuur, mens, technologie: mijn visie op een menselijk geconstrueerd beeld”

Verdiepend essay bij de thematische groepstentoonstelling (Re)Inventing Nature van fotografie instelling FOTODOK. Beschouwing op de manier waarop de begrippen ‘natuur’ ‘mens’ en ‘technologie’ zich tot elkaar verhouden door de geschiedenis heen.

Soort tekst: essay, informatief, beschouwing, tentoonstellingstekst, onderzoek

Benieuwd naar meer teksten? Regelmatig verschijnt er op mijn blog een nieuw artikel.