778A9202-klein_staand

Sinds enkele jaren ben ik werkzaam als zelfstandig tekstschrijver. Daarnaast was ik de afgelopen jaren betrokken bij diverse projecten in de culturele sector.

In 2018 behaalde ik een bachelordiploma Taal- en cultuurstudies aan de Universiteit Utrecht, waarbij ik me specialiseerde in moderne en hedendaagse kunst met een bijzondere focus op fotografie en beeldcultuur. Tijdens deze opleiding specialiseerde ik me in kunst, maar manifesteerde mijn interesse in taal en schrijven zich ook steeds verder. De gelaagdheid waarmee zowel taal als beeld betekenis kan geven aan de wereld waar we in leven, blijft steeds opnieuw mijn interesse wekken. Hoe werken taal en beeld als betekenissystemen? Wat ervaren wij daarin als vanzelfsprekend en hoe kunnen wij die betekenissystemen beter inzetten om informatie over te dragen?

Hoewel mijn specialisatie ligt bij het schrijven over kunst, wil ik mijn schrijfvaardigheden en interesse in taal ook bewust op een bredere manier inzetten. De afgelopen jaren deed ik onder andere ervaring op met het schrijven & redigeren van blogs, projectvoorstellen en subsidieaanvragen, websiteteksten en korte projectbeschrijvingen. Momenteel ben ik mijn vaardigheden in het schrijven van online teksten verder aan het uitbreiden.

Naast mijn werk als tekstschrijver deed ik de afgelopen jaren op diverse vlakken ervaring op als projectmedewerker in de culturele sector. Zo vervulde ik geruime tijd de rol van vrijwilligerscoördinator bij een culturele organisatie in Utrecht, deed ik ervaring op als rondleider en was ik betrokken bij fondsenaanvragen rondom tentoonstellingsprojecten. Als communicatiemedewerker deed ik veel nieuwe kennis op over het coördineren en produceren van relevante content in tekst en beeld voor website, nieuwsbrieven, offline informatief materiaal, advertenties en sociale media. Tot slot werkte ik de afgelopen jaren als projectcoördinator aan een project over online tentoonstellingen: Virtual Presence.